Polityka prywatności RODO serwisu InstaFix

Definicje

 • SolutionTech Vivek Chaturvedi : Administratorem danych jest właścielInstaFix – firma SolutionTech Vivek Chaturvedi, z siedzibą przy Nizinna 13/28, 04-386 Warszawa zarejestrowany pod numerem NIP 1132876623.
 • RODO : Ustawa o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.
 • Administrator danych : Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób, w jaki przetwarzane są lub mają być przetwarzane wszelkie dane osobowe.
 • Przetwarzający dane (lub dostawcy usług) : Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.
 • Podmiot danych (lub Użytkownik) : Podmiotem danych jest każda żywa osoba, która korzysta z naszych usług i jest podmiotem danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Nasze zasady przetwarzania danych osobowych to:

 • Uczciwość i zgodność z prawem. Kiedy przetwarzamy dane osobowe, należy chronić indywidualne prawa osób, których dane dotyczą. Wszystkie dane osobowe muszą być gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem i uczciwy.
 • Ograniczone do określonego celu. Dane osobowe osoby, której dotyczą, muszą być przetwarzane wyłącznie w określonych celach.
 • Przejrzystość. Podmiot danych musi zostać poinformowany o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania jego danych.

Rodzaje gromadzonych danych

SolutionTech Vivek Chaturvedi gromadzi kilka różnych typów danych osobowych do różnych celów. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie są ograniczone do:

 • Adresu e-mail
 • Imienia i nazwiska
 • Numeru telefonu
 • Adresu, województwa, kodu pocztowego, miasta

Dane dotyczące śledzenia i plików cookie
Do śledzenia aktywności w naszym Serwisie używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia i przechowujemy pewne informacje. Cookies to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywane na jego urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty, w celu gromadzenia i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizowania naszej Usługi. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykładowe pliki cookie, których używamy:

 1. SessionCookies. Używamy Plików cookie sesji do obsługi Serwisu.
 2. Preferowane Pliki Cookie. Używamy Plików cookie z preferencjami, aby zapamiętać preferencje i różne ustawienia użytkownika.
 3. Pliki cookie zabezpieczające. Używamy Plików Cookies zabezpieczających w celach bezpieczeństwa.

Korzystanie z danych

SolutionTech Vivek Chaturvedi wykorzystuje zebrane dane osobowe do różnych celów:

 • W celu świadczenia usług
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach i / lub produktach
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, które pozwolą nam na udoskonalenie naszych usług
 • W celu wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podstawa prawna SolutionTech Vivek Chaturvedi do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych oraz od konkretnego kontekstu, w jakim je gromadzimy.

SolutionTech Vivek Chaturvedi może przetwarzać Twoje dane osobowe z poniższych powodów:

 • W celuzrealizowaniaumowy
 • Dałeśnamna to pozwolenie
 • Przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw.
 • W celuprzestrzeganiaprawa

Przechowywaniedanychosobowych

SolutionTech Vivek Chaturvedibędzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Twoje prawa do ochrony danych osobowych

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Twoje ustawienia prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas ważna, dlatego zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności. Informujemy w niej o sposobie gromadzenia i wykorzystania danych osobowych oraz statystycznych, a także wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia oraz usprawniania działania stron i poprawiania ich wydajności. Pliki cookies powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi, należące do osób trzecich, umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych.
Ustawienia można w dowolnej chwili zmienić, przechodząc do „Ustawień plików cookies” na dole strony.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

 

Akceptuję/ Więcej informacji